Utlagos ablakszigetel szerszmok, mdszerek. www.ablakszigeteles.org

Ablakszigetelsi mdszerek, megoldsok

 

A bemar�sos ablakszigetel�s
v�rhat� k�lts�geinek kisz�m�t�sa

Megm�rj�k az �sszes szigetelni kiv�nt ajt� ablak ny�l�inak k�ls� ker�let�t. Ezeket kisz�moljuk, �sszeadjuk �s beszorozzuk 700 ft-al. �gy megkapjuk a v�rhat� kiad�sok nett� �r�t. Ha ez 50000 ft alatt van akkor Budapest ter�let�n 5000 ft kisz�ll�si d�j ker�l felsz�m�t�sra. Ha valaki el�zetes felm�r�st szeretne annak a k�lts�ge is 5000 ft. Aki szeretn� k�nnyebben kisz�molni a v�rhat� ablakszigetel�si k�lts�geket a mell�kelt t�bl�zat let�lt�se ut�n csak be�rja a m�reteket cm-ben �s a darabsz�mot. Az oszlop alj�n egy nagyon pontos eredm�nyt tal�l. T�bl�zat let�lt�se innen.